Podmínky použití

Veškerý obsah tohoto webu má:

Copyright © 2021-[cy] Vermeer CS s r. o., Pod altánem 9/105, 100 00 Praha 10 – Strašnice, a/nebo jejích dodavatelů a partnerů.

Tyto webové stránky jsou uživatelům k dispozici pouze pro jejich osobní a nekomerční využití. Uživatel nesmí modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet pozměněné materiály nebo prodávat informace, software, produkty nebo služby získané z tohoto webu.

Zodpovědnost za obsah webu

Informace publikované na tomto webu mohou obsahovat nepřesnosti a chyby. Společnost Vermeer CS s r. o. a její partneři mohou provádět změny a opravy kdykoli a neručí za jakékoli škody, které by mohly vzniknout využitím informací, softwaru, produktů a služeb z tohoto webu.

Odkazy na třetí strany

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na třetí strany, které nejsou spravovány Vermeer CS s r. o.. Vermeer CS s r. o. v žádném případě nezodpovídá za obsah, produkty nebo služby těchto stránek. Tyto odkazy jsou zde umístěny pouze pro vaše pohodlí.

Zodpovědnost za komunikační prostředí

Vermeer CS s r. o. v žádném případě není zodpovědná za případnou nefunkčnost prostředí internetu a případné škody, které by mohly tímto vzniknout.